About Us Motorola

om oss

Motorola finns till för att designa, skapa och leverera meningsfulla innovationer till människor över hela världen, så att de kan upptäcka, dela och få kontakt med världen runt omkring sig på helt nya sätt. Sedan 1928 har vi strävat efter att föra branschen framåt. På Motorola ger vi människor ökad tillgång till intuitiva mobilprodukter och mobila tjänster, som krävs för att göra det vardagliga livet enklare, gladare och mer njutbart för alla.